Plovdiv 2.den

I zde lze spatřit pozůstatky na 2. světovou válku. Památník rudoarmějce, který má ztělesňovat osvoboditele, je kousek od Kubova bytu. Je jen zvláštní, že Bulharsko prezentuje ruskou armádu jako osvoboditele, protože bylo za války dobrovolně profašistické, tudíž se dá jen stěží hovořit o nějakém osvobození od fašismu. Přesto je tu možné narazit na podobné monumenty, které uctívají ruská vojska.  

Další zajímavostí je několik torz základů římských staveb. Většinou jsou staré více než 3 tisíce let, takže si vedle nich připadá má existenci jako malé šplouchnutí v dějinách lidstva. 

Kromě lidského umu tu existuje šest malých kopců, které jsou rozmístěné ve středu města. Donedávna jich bylo sedm, jenže město ustoupilo jednomu řeckému investorovi, který ho srovnal se zemí a místo něho tam za krátkou dobu postavil nákupní centrum. Konzume budiž pochválen.

Komentář od: Evka |

...normálne si to tu užívam s vami...Z Jakuba je už tiež kus chlapa:)...

Přidat komentář

Prosím sečtěte 6 a 8.